obaveštenja

niste prijavljeni

prijava


Poznati kažu

Jednom prilikom sam, za vreme Prohibicije, bio prinuđen danima da živim samo na hrani i vodi.

- V. K. Filds